Trung tâm Âm Nhạc Ngôi Sao mở lớp học online trong mùa dịch

Khoá: Nhạc lí cơ bản, piano cơ bản – nâng cao

1 kèm 1

2tr4 cho 24 buổi. Tuần 2 buổi

Phụ huynh hay học sinh nào có nhi cầu học liên hệ tới số điện thoại 0908450487